Bestuursleden

Voorzitter - Ton van Schaaik | voorzitter@sjpasseberg.nl

Secretaris - Melvin Houkes | secretariaat@sjpasseberg.nl

Penningmeester - vacant  | penningmeester@sjpasseberg.nl

President - Wiel Nuij

Algemeen bestuurslid - Willy Berends

Algemeen Bestuurslid - Jan van Wijnen

Algemeen bestuurslid - Peter Kleuters